Warsztat: Sensoplastyka

warsztaty kreatywne sensoplastyka
90 zł
120 MINUT*
maks 20 osób

Eksplozja kreatywności? Swoboda w brudzeniu, smakowaniu, eksperymentowaniu? Tylko i wyłącznie w czasie unikalnych warsztatów twórczego rozwoju dziecka- Sensoplastyka®.

Wykorzystujemy tylko bezpieczne produkty, nie zagrażające zdrowiu dziecka, nie używamy odzieży ochronnej, zapewniamy swobodę ruchu, nie pracujemy przy stołach, nie pospieszamy, nie działamy według schematów! Jeśli chcesz, by w czasie spontanicznej zabawy:

  • wszystkie zmysły oddziaływały na Twoje dziecko
  • rozwijane były niezbędne w życiu każdego kompetencje- samodzielności, kreatywności i innowacyjności, decyzyjności, współpracy, elastyczności, autorefleksji
  • poszerzano słownictwo, znajomość faktur, materiałów, kształtów, konsystencji produktów
  • dziecko wzrastało poznawczo
  • wzmacniano silną motywację wewnętrzną

Koniecznie spotkaj się z nami w Stramuśland!

*120 minut= 60 minut warsztatów, 60 minut pobytu w Stramuślandzie

stymulacja rozwoju zmysłów

wspomaganie twórczego myślenia

doskonalenie życiowych kompetencji

rozwój sensoryczny i psychomotoryczny

twórcze rozwiązywanie problemów

&#x;&#x;
Harmonogram
czwartek
luty  24
15:00

Można to zrobić przez formularz na stronie, telefonicznie lub osobiście w naszej siedzibie. Pełne dane w zakładce kontakt.

Zwrot kwoty wpłaconej za opłacony wcześniej warsztat nastąpi po okazaniu zaświadczenia lekarskiego. Aby otrzymać zwrot, informację o zdarzeniu i anulację lekcji należy przekazać osobiście lub telefonicznie na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
W przypadku rezygnacji z warsztatów po ich rozpoczęciu, opłata nie podlega zwrotowi.

Dziecko (Uczestnik) podczas trwania warsztatów pozostaje pod opieką obsługi (Pracowników) przez cały czas trwania warsztatów, nie ma więc potrzeby aby Rodzice wchodzili do sal Stramuślandu.

Zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa każde dziecko wchodzące na salę zabaw ma obowiązek posiadać skarpety na zmianę lub wygodne buty. STRAMUŚLAND zapewni opiekunom możliwość wykupienia w recepcji, skarpet antypoślizgowych.

sprawdź co przygotowaliśmy
zajęcia kreatywne dla dzieci